F319 aneb studentsk ivot na VUT


photo by - KREJCJAK -fourierNaSchwarzoveProstoru.JPGErgonomy (Small).JPGUklidVLednicce (Small).JPGBartMaSbaleno2 (Small).jpgP1020777_net.jpgP1030957.JPGKDY6.JPGStudio.JPGPlaceniMHD (Small).jpgP1020773_net.jpgP1020081 (Small).JPGDSC_4662_net.jpgDSC_4581_net.jpgP1030324_net.jpgPrvniSemestrNaStrojarne (Small).JPGStudio 2.JPGP1030331_net.jpgP1030964.JPGMírovo lože 2.JPGP1030977.JPGP1040026.JPGP1040113_net.jpgVlastaUtikaPredKolejbabama (Small).JPGKdyzZdenekJesteStudoval (Small).JPGPrvniChvileNaBlokuD (Small).JPGP1020085 (Small).JPGDSC_4526_net.jpgP1030970.JPGDSC_4645_net.jpgstahovani.JPG_DSC3381_net.jpgP1040025.JPGamata2 (Small).JPGDSC_4666_net.jpgP1030949.JPGamataSeMnozi (Small).JPGTUX.JPGP1040239.JPGP1030330_net.jpgProjekce.JPG_DSC3384_net.jpgZděnek spinká.JPGP1020118 (Small).JPGP1020722_net.jpgBártovo lože 2.JPGDSC_4550_net.jpgDSC00862 (Small).JPGloooooooooool.JPGDSC_4678_net.jpg_DSC3316_net.jpgP1030320_net.jpgPrvniPomoc (Small).jpgzdenek.jpgP1030333_net.jpg_DSC3351_net.jpgDSC_4675_net.jpgDSC_4516_net.jpg_DSC3382_net.jpgP1030329_net.jpgDSC_3001_net.jpgP1040127_net.jpgDSC00861 (Small).JPGDSC_4622_net.jpgDSC00863 (Small).JPGRedDwarfEmbedded (Small).JPGDSC_4533_net.jpgP1030952.JPGHmmTakJakToRozmistime (Small).JPGP1020735_net.jpgMirdovaOblibenaPoloha (Small).jpgP1030978.JPG_DSC3347_net.jpgBartMaSbaleno1 (Small).jpgP1030961.JPGP1030309_net.jpgDSC00867 (Small).JPGUzVimJakNaTo (Small).JPGOdpocinekPoNarocnemStehovani (Small).JPGP1030958.JPGProjekce 2.JPGrozmisteno (Small).JPGP1040018.JPGDSC_4625_net.jpgP1030025_net.jpgP1030965.JPGDraty (Small).jpgP1030967.JPGBorg (Small).jpgMírovo lože 3.JPGP1030969.JPGP1030979.JPGP1020124 (Small).JPGBartovoLoze (Small).JPGDSC_4523_net.jpgUpravaNabytkuKObrazuSvemu (Small).JPGP1030991.JPGDSC_4545_net.jpgbart (Small).JPG_DSC0446_cut1_smoke.jpgzkouska projekce (Small).JPGDSC_4542_WB1_net.jpgDSC_4648_net.jpgP1030332_net.jpgDSC_4654_net.jpgKdyzSiZapomeneteNabijecku (Small).JPGKdyz uz se neda dychat.JPGP1030962.JPGDSC_4571_net.jpgDSC_4656_net.jpgZdenekChceKeKompu (Small).JPGP1030029_net.jpgDSC_4561_net.jpgDSC_4519_net.jpgP1030959.JPGf319group (Small).JPGP1020748_net.jpgDSC_3015 (Small).JPGDSC_4604_net.jpgAstrometrika.JPGKdyzNematePrimalex (Small).JPGDSC_4659_net.jpgP1040238.JPGP1030968.JPGbart.jpgDSC_4547_net.jpgP1020967_net.jpg